Pokaż # 
Tytuł Odsłony
Wniosek w sprawie zmiany burmistrza 1931
Projekt regulaminu organizacji pracy MRN w Rembertowie 1762
Informacja z 01.06.1945 o delegowaniu przedstawicieli Stronnictwa Demokratycznego do MRN 1710
Zawiadomienie dn. 8.11.1945 delegata o posiedzeniu Powiatowej Rady Narodowej 1815
Zaświadczenie wiceprzewodniczącego MRN 1855
Pismo z 21.07.45 w sprawie zmiany delegata PPR do MRN 1756
Zgłoszenie przedstawiciela Związku Nauczycielstwa Polskiego do MRN 1833
Prośba z 2.06.1946 o delegowanie przedstawicieli Rady Związków Zawodowych do MRN 1889
Zawiadomienie z 15.06.1945 o posiedzeniu MRN w dniu 1.07.1945 1886
Wniosek Komitetu PPR z dn. 7.05.1945 o wyznaczeniu delegatów do MRN 2145
Decyzja ZZRM z dn. 7.06.1945 o wyznaczeniu delegata do MRN 1754
Decyzja z 18.07.1945 o uznaniu delegata Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła do MRN 1640
Pismo z 17.06.1945 komitetu Parafialnego Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła w Rembertowie w 1678
Pismo Komitetu PPS z dn. 05.06.1945 w sprawie delegata do MRN 1742
Pismo ZM z dn. 06.06.45 do Rady Związków Zawodowych 1729
Protokół z konferencji kierowników referatów Zarządu Miasta w Rembertowie odbytej w dniu 5.03.1945 1589
Ogłoszenie z 22.10.1944 w sprawie wyborów radnych MRN w Rembertowie z terenu Kawęczyna 1596
Wniosek i pismo z 10.05.1948 w sprawie odwołania komendanta posterunku MO w Rembertowie 1725
Wniosek i załącznik z dn. 30.06.1948 w sprawie zmian ulic 1897
Stanowisko klubu PPR z 11.02.1948 w sprawie wstrzymania wynagrodzenia pracowników Zarządu Miasta 1629
Pismo komitetu PPS z dn. 14.10.1947 w sprawie zmian delegatów PPS w MRN 1892
Pismo komitetu PPS z d. 10.09.1947 o delegowaniu do MRN St. Żabskiego 1872
Pismo A.Szpacza z dn. 3.09.1947 w sprawie rezygnacji z mandatu Radnego MRN 1895
Pismo dr. Małachowskiego w sprawie planów likwidacji Szpitala Miejskiego w Rembertowie 1743
Protokół z posiedzenia MRN 14.05.1947 1705