Witamy na stronie internetowej Archiwum Dawnego Rembertowa

Celem utworzenia internetowego Archiwum Dawnego Rembertowa jest popularyzowanie historii i dziedzictwa społeczności lokalnej Rembertowa, propagowanie wiedzy na temat jego dziejów od momentu powstania do 1957 roku (przyłączenia miasta Rembertowa do Warszawy). Będzie to realizowane poprzez gromadzenie i udostępnienie cyfrowych kopii dokumentów i innych materiałów archiwalnych dotyczących Rembertowa i jego mieszkańców, będących obecnie w posiadaniu różnych instytucji oraz osób prywatnych.

Archiwum to również wygodne, zgromadzone w jednym miejscu i ogólnie dostępne źródło wiedzy dla historyków, badaczy i osób chcących sporządzić rzetelne opracowanie na temat historii Rembertowa.

Służyć to będzie integracji i promocji dzielnicy, w szczególności przybliżeniu dziejów Rembertowa osobom, które od niedawna mieszkają w naszej dzielnicy oraz młodemu pokoleniu.

Serwis jest projektem całkowicie niekomercyjnym, tworzonym społecznie przez miłośników historii i Rembertowa.

Wszystkich, którzy trafią w Internecie na tę stronę i chcieliby podzielić się z nami informacjami lub udostępnić posiadane materiały archiwalne dotyczące Rembertowa, prosimy o  kontakt . Zapewniamy, że wszelkie materiały, które mogą wzbogacić ten serwis (a przede wszystkim wiedzę o Rembertowie) stanowiące dla ich posiadaczy nieraz cenną pamiątkę, zostaną starannie skopiowane i zwrócone właścicielom.

Strona Archiwum Dawnego Rembertowa powstała z inicjatywy Sławomira Bielickiego we współpracy z Fundacją "Warszawa1939.pl" oraz Archiwum Państwowym M. Stoł. Warszawy.

Zapraszam Państwa do lektury materiałów archiwalnych o dawnym Rembertowie.

Sławomir Bielicki

 

Wesprzeć rozwój internetowego Archiwum Dawnego Rembertowa można wpłacając dobrowolne datki na konto fundacji:

Fundacja "Warszawa1939.pl", ul. Magiera 22 m. 42, 01-856 Warszawa
Bank Zachodni WBK S.A. IV O/Warszawa, konto:  08 1090 1056 0000 0001 0626 2625

z dopiskiem "Darowizna na działalność statutową fundacji - ARCHIWUM DAWNEGO REMBERTOWA"

lub kupując pocztówki z widokami dawnego Rembertowa m.in w kiosku w hollu Urzędu Dzielnicy