Pokaż # 
Tytuł Odsłony
ul. Czerwonych Beretów 1 1609
Admiralska 5 1675
Admiralska 1 1572
ul. Gawędziarzy 61 2162
ul. Eskulapów 26 3019
Chruściela 103 (Akademia, dawne stajnie 3BStrz) 1875
ul. Dokerów 19 5419
ul.Paderewskiego 146 1653
ul. Paderewskiego 23/25 5540
Kolonia Oficerska i Podoficerska 5549
ul. Plutonowych 11 5645
ul. Bocheńskiego 23 7052
ul. Bocheńskiego 45 4731
ul. Plutonowych 10 7683
al. Chruściela 1/3 7764
ul. Strażacka 121 (Fort Kawęczyn) 10085
ul. Żeligowskiego 13b 6739
ul. Zawodowa 21 9513
ul. Zawiszaków 25/27 5730
ul. ks. Witolda 19 5935
ul. Szyszaków 55 5534
al. Sztandarów 2 14329
al. Sztandarów 1/3 6198
ul. Strażacka 141 5985
ul. Strażacka 108 5086
ul. Strażacka 48 3971
ul. Skrzeszewskiego 9 2567
ul. Plutonowych 18 2533
ul. Przebieg 5 2564
ul. Płatnerska 1 2842
ul. Plutonowych 2 2536
ul. Plutonowych 1 2659
ul. Pielgrzymów 29 2574
ul. Paderewskiego 15 3709
ul. Paderewskiego 7/9 2653
ul. Paderewskiego 5 2716
ul. Niedziałkowskiego 25 2446
ul. Niedziałkowskiego 24 2528
ul. Marsa (Pocisk) 3285
ul. Łyszkiewicza 32 2435
ul. Łyszkiewicza 31 2592
ul. Łyszkiewicza 29 2821
ul. Łyszkiewicza 26 3113
ul. Listonoszy 6 2533
ul. Kordiana 29 2503
ul. Kordiana 5 2705
ul. Konwisarska 44 2541
ul. Konwisarska 42 2525
Konwisarska 37 2744
ul. Konwisarska 2/4 2556
al. Komandosów 23 2797
al. Komandosów 16 2488
al. Komandosów 15 2546
al. Komandosów 11 2432
al. Komandosów 9 2548
al. Komandosów 8 3245
ul. Kłuszyńskiej 23 2369
ul. Kłuszyńskiej 21 2405
ul. Kłuszyńskiej 19 2448
ul. Kłuszyńskiej 17 2459
ul. Klasztorna 8 2478
ul. Klasztorna 6 2494
ul. Katiuszy 10 2433
ul. Katiuszy 3 2525
ul. Kapitańska 5 2381
ul. Kacpury 67 2498
ul. Kacpury 47 2707
ul. Ilskiego 25 2497
ul. Ilskiego 20 2511
ul. Ilskiego 13 2854
ul. Haubicy 13 2519
ul. Haubicy 11 2388
ul. Haubicy 9 2368
ul. Haubicy 6/8 2471
ul. Grzybowa 1 4559
ul. Górna 5 2454
ul. Giermków 32 2434
ul. Giermków 24 2474
ul. Giermków 14 2478
ul. Gierczak 6 3448
ul. Gierczak 4 2677
ul. Gembarzewskiego 26 2355
ul. Gawędziarzy 27 2570
ul. Gawędziarzy 25 3928
ul. Gawędziarzy 24 3301
ul. Fiszera 14 2644
ul. Eskulapów 24 2468
ul. Dwóch Mieczy 35 2550
u;. Dwóch Mieczy 22 2679
ul. Dwóch Mieczy 5 5459
ul. Dowódców 27 2469
ul. Dowódców 18/20 2442
ul. Dokerów 18 2961
ul. Dokerów 5 2564
ul. Czerwonych Beretów 5 3124
ul. Czerwonych Beretów 3 2872
ul. Cyrulików 91 3252
ul. Cyrulików 81 2873
ul. Cyrulików 73 3447
ul. Cyrulików 69b 2791
ul. Cyrulików 63 2880
ul. Cyrulików 51 2798
ul. Cyrulików 49 2730
ul. Cyrulików. stacja kolejowa Rembertów 16349
ul. Cyrulików 35 5892
ul. Buławy 1 2753
ul. Bellony 62 2889
al. Chruściela 104 4675
Chruściela 103 (Akademia,dawna Kręgielnia CWPiech) 3983
al. Chruściela 103 (Akademia, kotłownia) 4472
al. Chruściela 103 (Akademia, basen) 6653
Chruściela 103 (Akademia, strzelnica tunelowa) 4917
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 56) 8261
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 26) 6444
Chruściela 103 (Akademia, blok 25) 4988
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 22) 4833
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 14) 6327
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 04) 3906
al. Chruściela 103 (Akademia, blok 01) 4529
al. Chruściela 103, kościół garnizonowy 6485
al. Chruściela, brama wjazdowa na teren Akademii 6362
Chruściela pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego przed bramą wjazdową Akademii 8026
al. Chruściela 100 3560
al. Chruściela 96 3294
ul. Chełmżyńska 167 (willa Granzowa, Granzówka) 1042
al. Chruściela 86 3327
al. Chruściela 78 3105
al. Chruściela 63 3222
al. Chruściela 59 3120
al.Chruściela 57 3439
al. Chruściela 52 3473
al. Chruściela 50 3134
al. Chruściela 48 5707
al. Chruściela 46 3649
al.Chruściela 42 3561
al. Chruściela 38 3478
al. Chruściela 37/39 3991
al. Chruściela 36 3282
al. Chruściela 34 3066
al. Chruściela 33/35 3525
al. Chruściela 32 3489
al.Chruściela 30 3175
al. Chruściela 15 3272
al. Chruściela 13 3061
al. Chruściela 12 3331
al. Chruściela 10 3536
al. Chruściela 9 3205
al. Chruściela 4 3300
al. Chruściela 2 5285
ulica Żołnierska 2264
ulica Żeligowskiego 2220
ulica Zygmunta III 2202
ulica Ziemskiego 2247
ulica Zesłańców Polskich 2358
ulica Zecerska 2169
ulica Zawodowa 2332
ulica Zawiszaków 2346
ulica ks. Witolda 2358
ulica Chełmżyńska (Kawęczyn-Wygoda) 471
ulica Ułańska 2235
ulica Topograficzna 2417
ulica Szyszaków 2412
ulica Sztukatorska 2214
aleja Sztandarów 2594
ulica Szewska 2226
ulica Szatkowników 2216
ulica Szafarzy 2310
ulica Suflerska 2219
ulica Strażacka 3418
ulica Soliborska 2268
ulica ks. Skrzeszewskiego 2242
ulica Roty 2362
ulica Rękawnicza 2229
ulica Republikańska 2434
ulica Rasztowska 2109
ulica Puszkarzy 2228
ulica Przewłocka 2113
ulica Przedświt 2249
ulica Przebieg 2288
ulica Posłańców 2212
ulica Pontonierów 2610
ulica Płatnerska 2370
ulica Plutonowych 3005
ulica Pilarzy 2270
ulica Pielgrzymów 2422
ulica Paderewskiego 3731
ulica Pacholęca 2172
ulica Orbity 2292
ulica Okurzałego 2335
ulica Notarialna 2272
ulica Niedziałkowskiego 2549
ulica Mokry Ług 2698
ulica Masztalerska 2236
ulica Marsa 2571
ulica Markietanki 2531
ulica Magenta 2444
ulica Madziarów 2312
ulica Łyszkiewicza 2718
ulica Listonoszy 2412
ulica Liryczna 2281
ulica Licealna 2368
ulica Kuglarska 2259
ulica księcia Witolda 639
ulica Kramarska 2293
ulica Kordiana 2606
ulica Konwisarska 3104
ulica Kominiarska 2227
aleja Komandosów 3457
ulica Kłuszyńskiej 2510
ulica Klasztorna 2520
ulica Katiuszy 2511
ulica Karolówka 2422
ulica Kapitańska 2274
ulica Kapelusznicza 2245
ulica Kanonierska 2333
ulica Kamasznicza 2297
ulica Kaletnicza 2178
ulica Kadrowa 2577
ulica Kacpury 2909
ulica Jerzego 2532
ulica Jaworzniaków 2320
ulica Jasówka 2390
ulica Instruktorska 2243
ulica Ilskiego 3180
ulica Haubicy 2726
ulica Grzybowa 2450
ulica Grawerska 2278
ulica Górna 2334
ulcia Giermków 2779
ulica Gierczak 3008
ulica Gembarzewskiego 2321
ulica Gawędziarzy 3127
ulica Frontowa 2411
ulica Fizylerów 2356
ulica Fizyków 2445
ulica Fiszera 2535
ulica Eskulapów 2496
ul;ica Dziewosłęby 2555
ulica Dziewiarska 2234
ulica Dziewanowska 2237
ulica Działyńczyków 2352
ulica Dwóch Mieczy 2965
ulica Drogistów 2251
ulica Dowódców 2427
ulica Dokerów 2705
ulica Bellony 3917
ulica Czwartaków 3823
ulica Czerwonych Beretów 4581
ulica Czapnicza 3257
ulica Cyrulików 6612
aleja Chruściela 26541
ulica Buławy 3596
ulica Budnicza 3398
Ulica Buchalteryjna 3420
ulica Bombardierów 3594
ulica Bocheńskiego 3920
ulica Barlickiego 3561
NAZWY ULIC D-F 4842
NAZWY ULIC U-Z 4523
NAZWY ULIC S-T 4557
NAZWY ULIC P-R 5124
NAZWY ULIC L-O 4842
NAZWY ULIC K 5243
NAZWY ULIC G - J 4994
NAZWY ULIC A-C 7442
Amałowicza 24 3163
Amałowicza 13 2388
Admiralska 3 3467
Amałowicza 9 2660
ADMIRALSKA 4642
ARSENALSKA 3640
AMAŁOWICZA 4571