ul. Cyrulików 35 (dawniej ul. Spacerowa)
BUDYNEK SZKOŁY POWSZECHNEJ nr 1 






Piętrowy budynek z czerwonej cegły (obecnie otynkowany) z dużą drwewnianą werendą od strony zachodniej (obecnie nie istnieje), zbudowany pod koniec XIX wieku dla potrzeb armii carskiej i poligonu artyleryjskiego w Rembertowie. W latach 20-tych XIX w. w budynku znajdowało się m.in kasyno oficerskie. Na początku lat 30-tych po przeniesieniu Doświadczalnego Centrum Wyszkolenia Piechoty na teren dzisiejszego AON-u, do tego budynku przeniesiono Szkołę Powszechna nr 1 tzw. "Jedynkę", które poprzednio mieściła się w domu Zakrzewskich na ul. Artyleryjskiej (obecnie Konwisarskiej).
Kierownikiem nowej szkoły był Linder, prezes rembertowskiego Koła "Strzelca". Przed II wojną światową w szkole uczyli m.in.: Jan Laskowski, Mikołaj Pruski (śpiew), Kołodziejski (jęz. polski), Jadwiga Szwedówna, Zofia Sosnowska, Seroczyński (wychowanie fizyczne) oraz Michał Pobocha (Przysposobienie Wojskowe) W czasie okupacji hitlerowskiej kierownikiem szkoły był Królikowski, a do grona nauczycielskiego należeli między innymi: Janina Rżysko (śpiew), M. Pruski, J. Szwedówna, Z. Sosnowska i M. Pobocha.
W roku szkolnym 1940/41 szkoła została wyrzucona z budynku a zakwaterowali w nim zostali żołnierzy Wehrmachtu i formacji wschodnich walczących po stronie Niemców. W tym czasie szkoła funkcjonowała w lokalach prywatnych m.in na ul. Legionowej (obecnie Kordiana) a także w budymku szkoły p. Adamskiej przy al. Zwycięstwa (obecnie Dom Kultury przy al. Komandosów 8). Grono nauczycielskie stanowili wówczas: Mikołaj Pruski, Kołodziejski, Zofia Sosnowska i Stemicka (biologia).
Latem 1944 w wyniku działań frontowych budynek został wypalony (spaliła się m.in drewnianan werenda) i wymagał remontu. Pierwsze zajęcia szkolne odbywały się w drewnianym budynku przy ul. Paderewskiego 15, a w miarę odbudowy zajęcia były przenoszone do budynku przy ul. Spacerowej. W szkole uczyli wówczas m.in.: Szenfeld (jęz. polski), Jadwiga Szwedówna, Irena Poręmbska, Antoni Poręmbski, ks. Podsiadło i Szymańska (katechetka). Kierownikiem Szkoły Nr l by wówczas Stanisław Pułka. Grono nauczycielskie szkoły w latach jej odbudowy stanowili między innymi: Pękała, Polkowska, Jakubczyk, Szwedówna, Sternicka, Stojanowska, Sosnowska. W latach 50-tych kierownikiem (dyrektorem) szkoły był Józef Czech.
Szkoła podstawowa znajdowała się w tym budynku do momentu wybudowania na początku lat 60-tych nowego budynku szkolnego na ul. Paderewskiego (SP 217).
Obecnie w budynku znajduje się Obiekt dydaktyczny Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej.

(Opracowano na podstawie broszury autorstwa Kazimierza Nowaka "Historia oświaty w Rembertowie")  
 


Zobacz galerię zdjęć klasowych z tej szkoły


Jeśli na temat opisywanego budynku masz jakieś uwagi, informacje, pamiątkowe zdjęcia, dokumenty, plany lub inne pamiątki związane z tym budynkiem, chciałbyś coś uzupełnić lub zauważyłeś jakieś nieścisłości czy błędy - prosimy o wypełnienie formularza lub o kontakt.